Piotr Ślęczka

20 lat doświadczeń zawodowych, w tym 14 lat w zarządzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych organizacjach, włączając poziom regionalny. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu projektów fuzji z ramienia funduszy inwestycyjnych.

Od 5 lat związany z WNCL Sp z o.o., jako Partner, jest zaangażowany w strategiczne projekty w roli Interim HR Director/HR Business Partner. Posiada praktyczną wiedzę z branży telekomunikacyjnej, mediowej , farmaceutycznej i FMCG, jak również z wdrażania zmian w obszarach wykraczających poza czysty HR w obszarach jakości, user experience i innowacyjności. Certyfikowany Facylitator Master Trainer Institute oraz Trener Lego®Serious Play®, unikalnej metody rozwiązywania problemów biznesowych.