Badanie Kompetencji HR

grafika

To maksymalny rozwój HR Biznes Partnera w obszarze kompetencji i budowania jego świadomości oddziaływania na biznes. W możliwie najkrótszym czasie wprowadzamy uczestników na zupełnie nowy poziom rozumienia swojej roli. Nasz Advancement Camp to połączenie stworzonego specjalnie dla WNCL AC/DC, strategicznej gry dla HR oraz sesji mentoringowych ukierunkowanych na rozwój konkretnych kompetencji. Każdy z elementów programu przedstawiamy w sekcji „rozwiązania dla HR”.

W jakich sytuacjach?

  • ocena HR Biznes Partnerów
  • weryfikacja głównych kompetencji HRBP
  • budowanie ścieżki rozwoju dla HRBP
  • podnoszenie kompetencji HRBP
  • wiedza biznesowa HR
  • budowanie świadomości oddziaływania decyzji HR na wynik finansowy
  • rozwój HR Biznes Partnerów
  • wzmacnianie „business acumen”
  • powiązanie funkcji HR ze strategią firmy

Jak to się odbywa?

Advancement Camp to zarówno działania indywidualne, jak i grupowe. Indywidualne są zawsze projektowane pod kątem konkretnego uczestnika i poprzedzone są analizą potrzeb rozwojowych. Na naszym obozie wiedzy zawsze zaczynamy od Assessment Centre, który daje nam najbardziej rzetelną ocenę kompetencji HR Biznes Partnera. Kolejnym krokiem jest udział w strategicznej grze biznesowej „BottomLine”.

Dwa dni zmagania się z różnorodnymi sytuacjami zawodowymi, podnoszą umiejętności podejmowania właściwych decyzji HR z punktu widzenia potrzeb biznesu. To świetny punkt wyjścia do oceny priorytetów rozwojowych HR Biznes Partnera i uzgodnienia planu dalszej pracy w ramach sesji mentoringowych. Ze względu na różnorodny poziom doświadczeń uczestników proponujemy od 3 do 7 półtoragodzinnych sesji. Oczywiście ten element może być dowolnie modyfikowany adekwatnie do potrzeb.