Badanie Kompetencji HR

Czy HR Biznes Partner jest uznanym partnerem dla menedżerów funkcji biznesowych? Postanowiliśmy to mierzyć.  Sprowokowali nas do tego działania nasi partnerzy biznesowi którzy mówią, że potrzebują wsparcia ze strony dobrze przygotowanych, kompetentnych HR Biznes Partnerów jak nigdy wcześniej!  Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że HRBP muszą pilnie rozwinąć/pozyskać nowe kompetencje, dzięki którym ich działania zostaną lepiej zintegrowane z potrzebami rynku.

Wnioski po pierwszej edycji badania pokazały:

 1. HR ocenia swoje własne kompetencje lepiej niż biznes…..
 2. Najsłabszą stroną HR jest kompetencja Orędownik Technologii.
 3. Przed HR stoją zupełnie inne wyzwania, takie jak cyfryzacja, pokolenie smartfonów (tzw. iGen) na rynku pracy, ogrom zbieranych danych i coraz większe znaczenie robotyzacji.

Dzięki wewnętrznemu Badaniu możemy sprawdzić czy HR Biznes Partnerzy są przygotowani na nowe wyzwania. Zmierzyć poziom kompetencji i skalibrować właściwą ofertę rozwoju.

W jakich sytuacjach?

Do Badania Kompetencji HR Biznes Partnerów zapraszamy firmy wszystkich branż współpracujących na co dzień z HRBP i wszystkich HR Biznes Partnerów.

Chcemy sprawdzać co się zmieniło a także pogłębiać kluczowe dla przyszłości biznesu kompetencje takie jak innowacyjność, orientacja na nowe technologie i analityka.

Co daje badanie wewnętrzne:

 • Obraz kompetencji HRBP w organizacji w odniesieniu do najbardziej uznanego modelu
 • Wiedzę jak postrzega HR Biznes Partnerów własny biznes
 • Identyfikację, które konkretne zachowania są mocną i słabą stroną HR i na co położyć nacisk w planach rozwoju
 • Porównanie benchmarkowe do rynku i innych branż

Jak to się odbywa?

Gdy organizacja chce wziąć udział w badaniu wewnętrznym:

 • Zgłasza swoje zainteresowanie poprzez kontakt na naszej stronie
 • WNCL modyfikuje badanie pod klienta i przygotuje unikalny link do ankiety, gdzie będą zbierane wyniki respondentów tylko z firmy, która bierze udział w badaniu
 • Aby powstał raport musi być feedback od minimum 10 menedżerów biznesowych.
 • Badanie wewnętrzne trwa 2 tygodnie. Po zakończonym badaniu wewnętrznym firma otrzymuje raport z benchmarkiem rynkowym i kluczowymi wnioskami i rekomendacjami WNCL