CoE Comp&Ben

Jedną z ważnych funkcji w modelu HRBP są dobrze działające excellence centres. Należą do nich Comp&Ben (funkcja zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami pozapłacowymi) oraz dział Rozwoju i Rekrutacji. W przypadku drugiego obszaru na rynku jest dużo więcej wsparcia niż w przypadku C&B. Dobrych wzorców jest mało, a postrzeganie funkcji wypaczone np. uważane za służące analityce i budżetowaniu. W dojrzałych organizacjach jej rola jest strategiczna i szeroko wspierająca biznes oraz HR. Poprzez tworzenie narzędzi, zasad, wsparcia w projektach, monitorowanie zmian biznesowych, które mogą wpłynąć na stosowane systemy np. premie, Performance Management lub strategie wynagradzania dla poszczególnych grup pracowniczych. WNCL posiada silne kompetencje w tym zakresie. Dostarczamy wsparcie zarówno dużym organizacjom, jak i mniejszym firmom, które nie mogą sobie pozwolić na pełnoetatowego szefa C&B. W kluczowych momentach dla organizacji możemy zaoferować usługę Comp&Ben’a na godziny.

W jakich sytuacjach?

  • zmiany strategii komercyjnej, biznesowej
  • fuzje, restrukturyzacje
  • problem z utrzymaniem pracowników
  • brak funkcji C&B, brak strategii wynagradzania
  • duży projekt z obszaru wynagradzania, motywacji
  • mało doświadczona osoba w obszarze C&B

Jak to się odbywa?

Możliwe są trzy formy współpracy.

C&B Dyrektor na godziny- wynajmujesz eksperta, który pomaga w trudnym projekcie, zmianie, pomaga stworzyć funkcję C&B lub wesprzeć w kluczowym momencie aktualny zespół HR.

Ekspert WNCL Mentorem – masz osobę, która jest dedykowana do C&B, ma wejść na wyższy strategiczny poziom, być promowana na stanowisko Kierownicze, wymaga wsparcia wiedzy eksperta podczas projektu, dużych zmian, lub w trakcie budowania funkcji C&B excellence centre.

Wsparcie w projekcie – konsultant WNCL prowadzi projekt np. budowa systemu premiowego, przegląd wynagrodzeń i praktyk wraz z budową strategii wynagradzania i świadczeń pozapłacowych itp.