HR Biznes Partnering

Przecież wiadomo... ale czy na pewno? HR Biznes Partnering to inny, niż tradycyjny, model pracy działu HR. To podział na HR Biznes Partnerów i Centrum Eksperckie, które (tak jak centra usług wspólnych) przekazują ekspercką wiedzę HR Biznes Partnerom współpracującym bezpośrednio z menedżerami biznesowymi.

Wyjaśnijmy jednak jedną kwestię: HR Biznes Partner ≠ Specjalista ds. Personalnych, tak, jak często jest to dzisiaj pojmowane. To, de facto, "mały" szef HR posiadający szeroką wiedzę biznesową i menedżerską, dzięki której szefowie innych działów postrzegają go jako partnera. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ oczekiwania w stosunku do HR nigdy nie były tak wysokie jak teraz, a HR do tej pory rzadko pełnił funkcję strategiczną. Teraz więc nadszedł moment na podniesienie kompetencji w obu tych obszarach.

W jakich sytuacjach?

#wdrożenie modelu HR Biznes Partneringu

#ocena HR Biznes Partnerów

#definiowanie ról i odpowiedzialności w HR

#poprawa efektywności działania HR

#rozwój HR Biznes Partnerów

#wiedza biznesowa HR

Jak to się odbywa?

HR Business Partnering to model pracy działu HR wymagający innego, niż tradycyjny, podejścia do HR. W czasie wspólnej pracy warsztatowej z działem HR lub jego kluczowymi graczami, dokonujemy re-definicji poszczególnych ról HR (HR Biznes Partnerzy, Centra Eksperckie, HR Operacyjny) oraz dostosowujemy procesy do nowego podziału. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jednym z kluczowych elementów budowania sukcesu HR jest jasność jego funkcjonowania dla otoczenia.