Mentoring

Myśli: „czy sprostam?”, „od czego zacząć?”, „jak zbudować swój autorytet?” pojawiają się u każdego, szczególnie nowo mianowanego menedżera, zapewne nie raz. Możemy uczyć się sami, nabierając doświadczenia z każdym działaniem lub ucząc się na błędach. „Rzucenie na głęboką wodę” też może czasem przynieść dobry efekt. Często jednak nie możemy eksperymentować i potrzebujemy pewności, że nasze rozwiązanie jest najlepsze w danej sytuacji. Wtedy właśnie przydaje się Mentor. Osoba, która ma za sobą bagaż doświadczeń i wie, co należy zrobić w danej sytuacji i jak uzyskać konkretny rezultat. Mentoring to relacja, w której Mentor prowadzi bezpiecznie swojego podopiecznego przez proces uczenia się. Asekuruje i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspiera w podejmowaniu decyzji, jednakże same decyzje należą do podopiecznego.

W jakich sytuacjach?

# nowo promowany HR menedżer

# HR bez doświadczeń

# HR w nowej sytuacji/z nowym zadaniem

# bardzo ważny projekt dla HR bez doświadczeń w tym zakresie

Jak to się odbywa?

Razem z osobą mentorowaną (często również z jej przełożonym) ustalamy zakres i cele współpracy oraz stałe dni w tygodniu na sesje mentoringowe. Każda sesja trwa ok. 2 – 2,5 godziny i poświęcona jest bieżącym zadaniom, w których podopieczny potrzebuje wsparcia i ekspertyzy. Wspólnie pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami danego problemu lub zadania. W zależności od potrzeb proces mentoringowy trwa od 3 do 12 miesięcy.