Mentoring

Myśli: „czy sprostam?”, „od czego zacząć?”, „jak zbudować swój autorytet?” pojawiają się u każdego, szczególnie nowo mianowanego menedżera, zapewne nie raz. Możemy uczyć się sami, nabierając doświadczenia z każdym działaniem lub ucząc się na błędach. „Rzucenie na głęboką wodę” też może czasem przynieść dobry efekt. Często jednak nie możemy eksperymentować i potrzebujemy pewności, że nasze rozwiązanie jest najlepsze w danej sytuacji. Wtedy właśnie przydaje się Mentor. Osoba, która ma za sobą bagaż doświadczeń i wie, co należy zrobić w danej sytuacji i jak uzyskać konkretny rezultat. Mentoring to relacja, w której Mentor prowadzi bezpiecznie swojego podopiecznego przez proces uczenia się. Asekuruje i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspiera w podejmowaniu decyzji, jednakże same decyzje należą do podopiecznego.

W jakich sytuacjach?

  • nowo promowany HR menedżer
  • HR bez doświadczeń
  • HR w nowej sytuacji/z nowym zadaniem
  • bardzo ważny projekt dla HR bez doświadczeń w tym zakresie

Jak to się odbywa?

Advancement Camp to zarówno działania indywidualne, jak i grupowe. Indywidualne są zawsze projektowane pod kątem konkretnego uczestnika i poprzedzone są analizą potrzeb rozwojowych. Na naszym obozie wiedzy zawsze zaczynamy od Assessment Centre, który daje nam najbardziej rzetelną ocenę kompetencji HR Biznes Partnera. Kolejnym krokiem jest udział w strategicznej grze biznesowej „BottomLine”.

Dwa dni zmagania się z różnorodnymi sytuacjami zawodowymi, podnoszą umiejętności podejmowania właściwych decyzji HR z punktu widzenia potrzeb biznesu. To świetny punkt wyjścia do oceny priorytetów rozwojowych HR Biznes Partnera i uzgodnienia planu dalszej pracy w ramach sesji mentoringowych. Ze względu na różnorodny poziom doświadczeń uczestników proponujemy od 3 do 7 półtoragodzinnych sesji. Oczywiście ten element może być dowolnie modyfikowany adekwatnie do potrzeb.