Mentoring

Myśli: „czy sprostam?”, „od czego zacząć?”, „jak zbudować swój autorytet?” pojawiają się u każdego, szczególnie nowo mianowanego menedżera, zapewne nie raz. Możemy uczyć się sami, nabierając doświadczenia z każdym działaniem lub ucząc się na błędach. „Rzucenie na głęboką wodę” też może czasem przynieść dobry efekt. Często jednak nie możemy eksperymentować i potrzebujemy pewności, że nasze rozwiązanie jest najlepsze w danej sytuacji. Wtedy właśnie przydaje się Mentor. Osoba, która ma za sobą bagaż doświadczeń i wie, co należy zrobić w danej sytuacji i jak uzyskać konkretny rezultat. Mentoring to relacja, w której Mentor prowadzi bezpiecznie swojego podopiecznego przez proces uczenia się. Asekuruje i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspiera w podejmowaniu decyzji, jednakże same decyzje należą do podopiecznego.

W jakich sytuacjach?

# nowo promowany menedżer,

# awans dla menedżera HR

# leader bez doświadczenia

# HR bez doświadczeń

# menedżer przygotowywany do nowej roli, do sukcesji

# HR w nowej sytuacji/z nowym zadaniem

# bardzo ważny projekt dla HR bez doświadczeń w tym zakresie

# nowy projekt dla menedżera bez doświadczenia

Jak to się odbywa?

Program mentoringu/coachingu menedżerskiego zaczyna się zwykle ustalanym wspólnie przez trzy strony kontraktem: między klientem (menedżerem), organizacją oraz mentorem/coachem. Kontrakt zawiera przede wszystkim cele bezpośredniego klienta, jak i organizacji.

Proces mentoringu/coachingu indywidualnego rozpoczyna się kontraktem między wybranym mentorem a menedżerem i skierowany jest na indywidualne cele, nad którymi chce pracować mentee.

Przebieg procesu:

  1. Spotkanie wstępne, podczas którego ustalamy cele oraz zakres mentoringu.
  2. Kontraktujemy potrzebną ilość sesji (8-10) oraz warunki pracy.
  3. Spotkania odbywają się w ustalonych terminach, średnio co 2 tygodnie. Częstotliwość sesji oraz ilość ustalane są indywidualnie, po zebraniu potrzebnych informacji od klienta i ustaleniu celów procesu.
  4. W przypadku procesu, gdzie sponsorem jest organizacja, ewaluacja procesu następuje w połowie oraz po zakończeniu zakontraktowanej ilości spotkań.
  5. Dla efektywności pracy kluczowa jest praca własna mentee pomiędzy spotkaniami.
  6. Mentor/coach zobowiązuje się do zachowania poufności treści rozmów prowadzonych z klientem podczas sesji mentoringowych.

Korzyści, które wynikają z procesu mentorskiego/coachingowego polegają przede wszystkim na zwiększeniu efektywności osobistej w działaniu menedżera oraz przyspieszeniu procesu realizacji celów i zwiększeniu skuteczności zawodowej. Proces mentorski to szybka droga większej samoświadomości swojego potencjału, wzmocnienie pewności siebie i sprecyzowany plan rozwoju.

Organizacja zyskuje bardziej zaangażowanego i świadomego pracownika z wiedzą na temat własnych mocnych i słabych stron. Nowe kompetencje przekładają się na sprawniejsze zarządzanie zespołem, konfliktem, ale też na wzrost identyfikowania się pracownika z celami firmy. Podnosi się nie tylko efektywność menedżera, ale i jego całego zespołu.