Budowanie i integracja zespołów

Warsztaty strategiczne z wykorzystaniem Lego® Serious Play®
Zebranie grupy w zespół nie gwarantuje, że będzie działała efektywniej (Hackman). Dlatego wyzwaniem nie jest pytanie o to, czy zespoły i grupy przynoszą wartość, ale co sprawia, że są efektywne i w czym ta efektywność się przejawia? Zespół jest efektywny, gdy: jest prawdziwy, nie tylko z nazwy, ma konkretny kierunek działania i strukturę umożliwiającą działanie, wspólne nastawienie oraz umie się komunikować.
Sesja warsztatowa z Lego® Serious Play® daje możliwość integracji zespołu zarządzającego wobec wyzwania, celu czy strategii. Wszyscy uczestnicy warsztatu poświęcają tyle samo czasu na mówienie i słuchanie innych, komunikują się bezpośrednio ze sobą nie tylko z liderem. Praca z metaforą tworzy bezpieczny, komfortowy i skłaniający do szczerości klimat warsztatu. Warsztat z Lego® Serious Play® to zupełne nowa jakość pracy!

W jakich sytuacjach?

Warto skorzystać z Lego

CEL – gdy ważne jest

 • Zaangażowanie wszystkich członków zespołu
 • Szczery dialog i otwarta dyskusja
 • Brak dominacji części zespołu nad innymi

ZADANIE – gdy:

 • Zadanie jest kompleksowe i wielowarstwowe i brak jasnych odpowiedzi
 • Potrzeba spojrzenia na zadanie z perspektywy „większego obrazka” oraz eksploracji różnych opcji
 • Uczestnicy są bardzo zróżnicowani stażem, wiekiem, doświadczeniem

REZULTAT – gdy ważne jest

 • „Podpisanie” się wszystkich pod rozwiązaniem nawet jeśli nie ma 100% zgody
 • By konflikt merytoryczny poprowadzić do skutecznego procesu decyzyjnego

Jak to się odbywa?

Lego® Serious Play® to rozwijane od 20 lat narzędzie kreatywnego podejścia do zadań i problemów biznesowych

 • Unikalne – 100% zaangażowania każdego uczestnika warsztatu!
 • Każda indywidulna opinia jest wysłuchana i wzięta pod uwagę
 • Różne doświadczenia i wiedza? Nie szkodzi! – Lego jest językiem uniwersalnym
 • modele 3D = głębsza analiza, inspiracja i uruchomienie wyobraźni = bardziej wartościowe rozwiązania
 • Lekkość metody + jej pozytywne konotacje z zabawą = nieskrępowana wyobraźnia i niestandardowe  rozwiązania