Rozwój przywództwa | Executive Team Excellence

Spójność, zgranie, wzajemne zaufanie, jasność zasad współpracy oraz wspólny ekscytujący cel czyni Zespół Zarządzający absolutnie wyjątkowym i zdolnym do osiągania najbardziej ambitnych celów. Dlatego ważna jest praca z tym zespołem, aby taki mógł się stać. Wymaga to stałego wysiłku i stałego dialogu wewnątrz zespołu i to jest właśnie cel Procesu Team Excellence.

W jakich sytuacjach?

# nowy szef lub członek zespołu zarządzającego i potrzeba zbudowania spójności oraz modelu współpracy, w nowym składzie zespołu

# wyzwanie strategiczne, któremu ma sprostać zespół (np. M&A, strategiczna zmiana) a wymaga to podniesienia spójności i współpracy w zespole na zupełnie nowy poziom

# konflikty i rywalizacja w zespole zarządzającym, która osłabia organizację i nie buduje spójnego przekazu strategicznego

# konieczność zbudowania współodpowiedzialności za firmę wszystkich członków zespołu zarządzającego

# konieczność podniesienia poziomu motywacji zespołu zarządzającego

Jak to się odbywa?

Raz na kwartał, podczas jednodniowej lub dwudniowej sesji (w zależności od celów) pracujemy nad konkretnymi elementami pracy zespołu, aby go wzmocnić i usprawnić. Czasem sesja poprzedzona jest badaniem „zdrowia” zespołu i na sesji omawiamy jego wyniki, czasem pracujemy nad strategią, a czasem część sesji poświęcamy na zdobycie konkretnej wiedzy, aby móc ją wykorzystać do wypracowania konkretnych rozwiązań. Cykliczność sesji, zapewnienie czasu na „zatrzymanie”, refleksję i przegrupowanie sił daje niesamowite długoterminowe efekty, jeśli chodzi o skuteczność zespołu.

Prowadzenie sesji przez zewnętrznego mentora i moderatora daje możliwość pełnego uczestnictwa każdego z członków zespołu w procesie (kiedy prowadzi ktoś z wewnątrz zespołu, musi on także koncentrować się na zapewnieniu właściwego procesu pracy), wykorzystania wiedzy i doświadczeń mentora w budowaniu strategii i rozwiązań, a także informacji zwrotnej co do sytuacji w zespole, progresie oraz jego mocnych i słabych stron.