Strategiczna zmiana

Zmiana strategiczna to przetłumaczenie strategii nakreślonej przez Zarząd na zrozumiały język zachowań i działań dla każdego pracownika. Żeby to tłumaczenie było skuteczne, musi być dobrze ustrukturyzowane i zaplanowane oraz uwzględniać wszystkie aspekty działania organizacji (polityczny, emocjonalny i racjonalny). Pokazujemy korzyści z tej zmiany na przyszłość, wyzwalamy zaangażowanie i krok po kroku ją wdrażamy. Konsekwencja to klucz do sukcesu. Każdy dobrze zrealizowany etap to argument za tym, że „nie taki diabeł straszny jak go malują” .

W jakich sytuacjach?

  • przejęcia i połączenia
  • zmiana kultury organizacyjnej
  • nowa struktura organizacyjna
  • nowe procesy
  • reorganizacja/restrukturyzacja
  • zmiana kierunków działania
  • zmiana/modyfikacja strategii

Jak to się odbywa?

Na okres około 6 miesięcy wcielamy się w rolę Lidera Projektu Zmiany, często prowadząc Zespół Projektowy. Pracujemy wspólnie, łącząc naszą wiedzę z wiedzą członków zespołu na temat organizacji. Dzięki temu proces definiowania, planowania i wdrażania potrzebnych zmian jest dużo bardziej skuteczny. Wszystkie działania wspieramy kampanią komunikacyjną bazującą na najlepszych praktykach rynkowych. Definiujemy i dostarczamy „quick wins” i na nich budujemy wiarę pracowników w zasadność zmian.