Warsztaty Design Thinking

Design Thinking – myślenie projektowe.

Projektowanie przestało być domeną architektów, artystów czy programistów. Dziś metoda „myślenia projektowego” znajduje zastosowanie w tworzeniu produktów i usług a także może posłużyć do znalezienia kreatywnego rozwiązania dla problemów w biznesie w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Siłą tej metody jest jej uniwersalność. To nie tylko schemat działania to pewien sposób myślenia, który może stać się elementem kultury firmy! Warsztaty z zastosowania design thinking przydadzą się nie tylko w budowaniu strategii biznesowych, mogą być równie skuteczne w procesach zarządzania ludźmi. HR stosujący DT pozwala skoncentrować swoje myślenie na doświadczeniu pracownika tak by było bardziej znaczące, angażujące i produktywne. Metoda ta ułatwia budowę zaufanie, poczucie akceptacji, pozwala przekraczać granicę i popełniać błędy. Świetnie uczy dawania, jak i przyjmowania feedbacku!

W jakich sytuacjach?

  • dla firm, które poszukują innowacji, nie poprzez powielanie tego co było, a przez wdrożenie oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko zrozumianych potrzebach klientów
  • wicked problems”, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram
  • zbudowanie przyjaznej pracownikom i twórczej kultury organizacyjnej
  • poszukiwanie nowych źródeł przychodu, innego modelu biznesowego
  • zmiana lub udoskonalenie procesów w organizacji w tym procesów HR
  • kreowanie strategii biznesowej
  • tworzenie strategii komunikacji

Jak to się odbywa?

Model procesu design thinking składa się z 5 etapów, dążących do jak najlepszego rozwiązania problemu. Nie powinien jednak być traktowany linearnie i wiele technik wspiera wielokrotne przenikanie się kolejnych etapów.

Etap 1 Empatia – to zdolność do postrzegania różnych doznań oczyma innej osoby i zrozumienia motywacji, które mają wpływ na ludzkie wybory i zachowania Koncentracja na człowieku stanowi istotę procesu innowacji.

Etap 2 Synteza – to etap analityczny. Rozpoznajemy prawidłowości, odkrywamy kluczowe aspekty i wyciągamy wnioski z wszystkich dostępnych informacji. Etap ten wymaga przełamania ram myślowych i przyzwyczajeń, które ograniczają pole widzenia, kończy się zdefiniowaniem właściwego problemu i sformowaniem wyzwania projektowego.

Etap 3 Ideacja – na tym etapie zespół koncentruje się na wygenerowaniu jak największej ilości możliwych rozwiązań dla zdefiniowanego problemu. Zasadą jest podejście „ilość rodzi jakość”. Wymaga silnej moderacji, odwagi w kreowaniu nowych, nieszablonowych rozwiązań oraz powstrzymywania oceny i krytyki pomysłów pozostałych członków zespołu. Etap kończyć się selekcją i wyborem najlepszego pomysłu, na bazie którego powstanie prototyp.

Etap 4 Prototypowanie – w tym momencie z prostych, dostępnych materiałów wykonany jest fizyczny prototyp. Najważniejsza jest możliwość wizualnego zaprezentowania idei i szybkie zebranie opinii na temat rozwiązania. Częste budowanie udoskonalonych prototypów, oddawanie ich w ręce użytkowników i słuchanie co mają do powiedzenia zmniejsza ryzyko końcowej porażki.

Etap 5 Testowanie – na tym etapie wybrane rozwiązanie jest testowane w środowisku użytkownika. Uważnie zbieramy feedback, nie broniąc swoich pomysłów. Taki model działania przyspiesza prac projektowe i obniża znacznie koszty wdrożenia.

Design Thinking to proces iteracyjny, możemy powtarzać poszczególne etapy. Końcowym celem procesu jest stworzenie produktu, usługi, którego ludzie chcą, który będzie użyteczny dla biznesu i który jest wykonalny technologicznie.