Warsztaty strategiczne

To prawdziwa zawodowa adrenalina i emocje zarówno dla nas, jak i dla uczestników! Warsztaty strategiczne to świetnie zaplanowana i przeprowadzona sesja warsztatowa zorientowana na wypracowanie konkretnych rezultatów – rozwiązań, pomysłów, planów działania dla trudnych strategicznych problemów. Sesje są często dedykowane członkom Zarządów, menedżerom wyższego szczebla, lub całym działom HR. Wypracowując je wykorzystujemy wiedzę własną oraz uczestników, co daje często nieoczekiwane rozwiązania. W czym tkwi sukces? W jasno zaplanowanym procesie pracy z grupą i wykorzystaniu mądrości zespołu z użyciem dynamicznych i interaktywnych narzędzi moderacji. Dlatego nasze sesje w 99% kończą się osiągnięciem uzgodnionego wcześniej celu.

W jakich sytuacjach?

#wyniki badania zaangażowania pracowników

#odejście menedżera HR

#zmiany strategii

#nowe plany sprzedaży

#zmiany struktury

#tworzenie strategii personalnej

#tworzenie strategii komunikacji

#zarządzanie zmianą

#zasady współpracy

Jak to się odbywa?

Zapoznajemy się z problemem i celami, które Klient chce osiągnąć w wyniku wspólnej pracy warsztatowej. Przed rozpoczęciem projektowania sesji, chcemy dokładnie zrozumieć kontekst, w którym uczestnicy warsztatu funkcjonują i jakie mogą być ich oczekiwania lub bariery. Dopiero wtedy projektujemy plan sesji i uzgadniamy ją z Klientem. Warsztat może trwać 1 - 2 dni lub też może to być serią spotkań rozłożonych w czasie. Warsztaty są intensywne i bardzo angażujące. W każdej minucie musimy mieć pewność, że wspólna praca prowadzi do określonego celu.

Lego® Serious Play®, to metoda, którą z sukcesem wykorzystujemy do wypracowania konkretnych rozwiązań, zarówno w obszarze strategicznym jak i operacyjnym. Jej unikalność i przewaga nad tradycyjnymi spotkaniami leży w 100% zaangażowaniu każdego uczestnika. Zasady pracy na tym warsztacie sprawiają, że każda indywidulna opinia musi zostać wysłuchana i wzięta pod uwagę. Klocki Lego to uniwersalny język przekazu. Dodatkowo, stymulują do szukania rozwiązań poza klasycznymi schematami myślenia.
Dowiedz się więcej o Lego® Serious Play® >